Ung och aktiv!

Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings unga medlemmar
blir bara fler och fler!
Det är jättebra för framtiden – men det är också jätteviktigt för nuet!

Det finns mycket att göra i fackföreningsrörelsen som ungdom - du själv avgör hur aktiv du vill vara!
    Kanske blev du själv en gång värvad till facket i skolan?
Då kunskapen om facket inte ingår i skolplanen, så besöker istället facket dig på plats i skolan! Men det finns många skolor, och många ungdomar att besöka - därför har du möjlighet att bli skolinformatör, på betald tid, och åka runt och informera skoleleverna om fackets vikt!

Det finns massor med kurser att gå, under arbetstid, både inom Seko och LO. Går du en kurs inom Seko, så komer du att lära känna andra sekoiter - går du en kurs inom LO, så kommer du att lära känna ungdomar ifrån alla de olika 14 förbunden inom LO.
Kontakta oss för mer information!

Gå med i den slutna Facebookgruppen för Unga-Vuxna:
https://www.facebook.com/pg/sekovagochanlg210/groups

Ungdomsansvariga i Klubben:

Christopher Söderlind

Seko Stockholm Väg & Anläggning klubb 210 har tryckt upp T-shirtar för Unga Vuxna i klubben! En snygg T-shirt med klubbens alldeles egna ungdomslogga!;)
Vill du också ha en sådan T-shirt?
Kontakta oss per mail eller telefon – uppge namn och adress, samt tröjstorlek