Studieverksamhet 2019

Övning ger färdighet – Kunskap är makt – Man lär så länge man lever!

Datum för Seko internt – för förtroendevalda och medlemmar. Datum för tvärfackliga studier inom LO – för medlemmar och ungdomar.
    Det finns allt ifrån endagars utbildningar till ettåriga utbildningar. Internat och externat. För olika målgrupper. Olika områden. På olika ställen.
    Vad vill du lära dig mer om? När har du möjlighet att gå en kurs eller utbildning?
Kolla igenom kurskatalogerna – anmäl dig, sök ledigt ifrån jobbet och utvecklas, tillsammans med andra fackliga, inom fackföreningsrörelsens folkbildningsutbud!

Tvärfacklig utbildning

Intern utbildning