video

LO – Trygghet för vanligt folk:

Seko – Vägarbetare:

Fora – Pension:

K-G Wanngård – Behövs Facket?

Facket Försäkrar:

Vid arbetsskada;

Vid sjukskrivning;

Avtalspensionen;

Vid dödsfall;

Vid arbetsbrist;

Vid föräldraledighet;