Planket!

På planket läggs det upp små kollage kopplat till klubbens verksamhet!