Digital Kampanj


Torsdagsfoto – foto 1 Internationella Kvinnodagen!
    Den 8/3 startade Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Först ut är denna bild med fokus på Kvinnor i Branschen, på Internationella Kvinnodagen.


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #kvinnoribranschen #internationellakvinnodagen #kampanj2018

Torsdagsfoto – foto 2!
    Den 17/3 var det Kollektivavtalets Dag!
Bild två av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av en bra arbetsmiljö och en god stämning i laget!;)


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #arbetsmiljo #solidaritet #kampanj2018
 

Torsdagsfoto – foto 3!
Det senaste året har det pratats och diskuterats en hel del om den Svenska Modellen – dess vikt och innebörd!
Detta är bild 3 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av att värna om kollektivavtalet och att få med alla kollegor i denna viktiga sammanhållning och insikt!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #kollektivavtalet #solidaritet #allaskallmed #densvenskamodellen #kampanj2018
  

Torsdagsfoto – foto 4!
Under hela 2000-talet har man kunnat se en mängd olika skillnader mellan kvinnodominerade- och mansdominerade branscher. Arbetarrörelsen arbetar kontinuerligt med att försöka ändra på detta och göra hela arbetsmarknaden jämställd och jämlik, men det är en bra bit kvar och det kan skilja mycket mellan olika yrkesgrupper!
Detta är bild 4 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på att inkludera alla lika mycket i arbetslivet – oavsett vad!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #allaskallmed #solidaritet #arbetskläder #inkludera #mångfald #kvinnoribranschen #kampanj2018

  

Torsdagsfoto – foto 5!
Att hålla ihop, stötta och samarbeta har alltid varit A och O inom arbetarrörelsen och det är också det som har gjort fackföreningsrörelsen stark!
Utveckling och modernisering kan endast ske genom att tillsammans hantera vägval och meningsmotsättningar. Att stötta- och stå upp för varandras rättigheter är minst lika viktigt idag som förr – om inte ännu viktigare!
Detta är bild 5 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på kamratanda och demokratiska rättigheter.


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #kamratanda #demokrati #kämpatillsammans #kampanj2018
  

Torsdagsfoto – foto 6!
Sverige har än idag kvinno- och mansdominerade branscher! Detta kan, många gånger, göra att man ser en stor skillnad bland annat när det gäller anställningsformer, arbetstidsmått, arbetskläder och arbetsmiljö.
Oavsett kvinno- eller mansdominerad bransch så har vi alla ett ansvar för dess utveckling – anställd som arbetsledare och arbetsgivare – oavsett nivå.
Detta är bild 6 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av att som företag tillsammans arbeta för en humanare och modernare utveckling och att sedan kunna vara föredöme för andra delar i branschen.


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #teamwork #brytmachokulturen #kämpatillsammans #föredöme #kampanj2018
 

Torsdagsfoto – foto 7!
Fackföreningsrörelsen är en rörelse med löntagarorganisationer som kämpar för- och värnar om sina rättigheter och en human arbetsmarknad.
Man går inte med i facket när man får problem eller när man vill ha hjälp. Man går med för att stötta sin bransch och dess utveckling, värna om kollektivavtalet, för sin egen trygghet och för solidariteten till sina kollegor och kollektivet.
Facket är vi alla tillsammans och den enda som tjänar på att du inte är med är arbetsgivarparten.
Detta är bild 7 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på att påminna om att det är VI - alla medlemmar tillsammans som är FACKET - därför är DU viktig och ditt medlemskap gör skillnad!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #teamwork #dugörskillnad #kämpatillsammans #facketärvi #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 8!
För att en bransch skall utvecklas och vara fortsatt levande är den ständigt i behov utav nya tankar och idéer, samt ny energi!
Den perfekta blandningen blir när olika generationer samarbetar och tar lärdom av varandra – erfarenhet blandat med färsk kunskap och nya ögon!

Detta är bild 8 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av att ungdomar intresserar sig för branschen och att unga vuxna stannar kvar inom yrket.
Utan den yngre generationen ute på fältet, så finns det ingen framtid. MEN den yngre generationen är inte bara branchens framtid, utan även en extremt viktig del av branschens nutid – dess utveckling och helhetssyn på saker och ting!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #teamwork #ungiseko #kämpatillsammans #framtidenochnuet #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 9!
Facklig och fackpolitisk fajt är en kamp som ständigt pågår! Vi får aldrig stanna upp och vara 100 procent nöjda utan måste se till så att våra villkor uppfylls och att utvecklingen ständigt går framåt. Därför är det en självklarhet för oss att demonstrera på första maj och att aktivt visa utåt vad vi står för – vad vi vill förändra och förbättra – vad vi tycker är fel!
Detta är bild 9 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av att vi är många som ständigt värnar om den svenska modellen och jobbar för en stark fackpolitisk samverkan.
Årets första maj hade parollerna "Tillsammans för trygghet" och "Trygghet för vanligt folk", vilket är något hela arbetarrörelsen arbetar för! Utöver detta uppmärksammar vi de branschspecifika frågor som står på den dagliga fackliga dagordningen. Här ser det väldigt olika ut inom olika branscher och yrkesgrupper – en del har kommit längre, andra ligger långt efter.


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #teamwork #LOkollektivet #kämpatillsammans #fackpolitisksamverkan #förstamaj2018 #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 10!
Det krävs många olika pusselbitar för att få ett bra och fullständigt pussel!
Fungerande säkerhet, humant klimat, jämställdhets- och jämlikhets tänk, trygghet, bra kamratanda - alla delar är lika viktiga och är beroende av varandra!
Detta är bild 10 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på att det finns väldigt många frågor som är viktiga och att det inte går att bara fokusera på en - vilket heller inte är meningen då det är viktigt med ett brett tänk för att få ett sådant innehållsrikt pussel som möjligt!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #humantarbetsliv #kämpatillsammans #fackligtpussel #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 11!
Saker och ting är inte bara utan anledning utan det finns alltsom oftast en hel del arbete bakom!
Att ha både rättigheter och skyldigheter är inte alltid en självklarhet överallt, runtom i världen. Det har heller inte alltid varit självklart här i Sverige!

Detta är bild 11 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på kollektivavtalets kraft och möjligheter – samt det fackliga löftets styrka och innebörd!
Det är vi tillsammans som håller upp demokratin och marknadens struktur, vilket är oerhört viktigt att komma ihåg!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #detfackligalöftet #kämpatillsammans #rättigheterochskyldigheter #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 12!
Kunskap ger makt och olika erfarenheter tillsammans kan ge en otroligt bra tillvaro! Det finns många viktiga, fackliga bitar – som alla är beroende av varandra. Det finns flera olika fackliga uppdrag – på många olika nivåer. Ju fler vi är desto starkare blir vi och ju fler som tar på sig fackliga uppdrag – desto mer pålästa och effektiva blir vi som grupp!

Detta är bild 12 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av facklig kunskap och inkludering i rörelsen! Vi måste ständigt utbilda oss själva och varandra – diskutera tillsammans och föra vår gemensamma talan framåt. Men för att utvecklingen skall fortsätta just framåt så krävs ett ständigt nytänk och en vilja av att våga testa nya vägar!
Det är vår nyfikenhet, starka vilja, vårt humana tänk och vår kämparglöd som gör oss starka på arbetsmarknaden och i samhället – tillsammans från olika generationer!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #kollektivet #kämpatillsammans #facketinutiden #facketiframtiden #inkluderingochetablering #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 13!
Ju fler vi är, desto starkare blir vi – ju fler det är som är aktiva, desto bättre och mer effektiva är vi!
Fackavgiften skulle vara oerhört hög om det endast skulle vara fackligt anställda som drev fackliga frågor. Fackföreningsrörelsen är inte de fackligt anställda – det är varje, enskild medlem! Tillsammans bildar vi en rörelse som etablerar sig över allt i landet – från innerstad till enslig skogsdunge! I denna rörelse behövs många fackligt aktiva, som snabbt kan snappa upp vad som händer och sker på varje enskild arbetsplats – föra sina kollegors talan eller driva frågan vidare!

Detta är bild 13 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på vikten av att vi är många som tar på oss fackliga uppdrag och förstår vikten utav det! Alla kan göra något och alla bör göra något – litet som stort! En bra början kan vara att gå en facklig kurs för att få mer kunskap och förståelse, samt bredda sitt fackliga kontaktnät. Engagemanget kan sedan variera från litet till oändligt!
Värva dina kollegor som står utanför/bli Seko-ombud/MB-ledamot/Skyddsombud/Försäkringsinformatör/Jämställdhetsansvarig/Studieansvarig/Ungdomsansvarig/Skolinformatör/Kurshandledare – varje fackligt engagemang är av vikt!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #fackligtengagemang #kämpatillsammans #fackligtaktiv #förtroendevald #duärenviktigdelavgänget #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 14!
Fackföreningsrörelsen har en oerhört viktig roll både i vardagen och i samhället!
Vårt svenska tvåpartssystem - även kallat den Svenska Modellen, innebär även att bägge parter innehar en domares roll! Bryter någon mot regelverket, det vill säga mot lag eller avtal - eller fuskar, så skall åtgärder vidtas! Åtgärderna kan vara både stora och små - enkla och svåra!
Detta är bild 14 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på ombudsmännens roll och vikten av deras nära samarbete med branschens olika förtroendevalda. Vi håller ordning och reda - Tillsammans!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #våraombudsmän #kämpatillsammans #samarbete #teamwork #ordningochreda #kampanj2018

Torsdagsfoto – Foto 15!
Ingen skall tvingas jobba tills man dör och ingen skall behöva dö på jobbet! Alla är värda ett liv efter arbetslivet – ett liv man själv bestämmer vad man vill göra med!
Alla måste kunna ha råd att gå i pension och ingen skall behöva tvingas till att arbeta längre än vad ens egen kropp orkar! Men man måste också kunna få fortsätta att arbeta efter 65 om man själv önskar detta!
Detta är bild 15 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som bygger på bilder på medlemmar från olika delar av branschen.
Denna bild fokuserar på rätten till att själv få bestämma vad och hur man vill göra efter 65! Att inte tvingas till att arbeta längre än vad kroppen orkar och ändå ha råd att leva på sin pension! Att kunna fortsätta att arbeta, utan att hamna utanför i de olika systemen!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #levapåsinpension #rättattarbeta #fungerandehelhet #kampanj2018

Torsdagsfoto – Ett foto i veckan – Kampanjavslutning v.16!
Torsdagen den 8:e mars, på Internationella Kvinnodagen startade vi vår digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto som varje vecka skildrat olika delar från medlemmars vardag inom branschen!
    Kampanjen har haft som fokus att sprida en sådan bred bild som möjligt av branschens alla delar och dess olika frågor. Poängen har varit att skildra individens vardag, den enskilde medlemmens vikt och styrka – samt att facklig kamp och förändring endast sker genom ett starkt, sammansvetsat kollektiv! Den fackliga kampen blir aldrig klar! Fackets uppgift är att ständigt upprätthålla den demokratiska, solidariska, jämställda och jämlika vardagen – i arbetslivet och i samhället! Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och moderniserar våra vektyg!

Detta är den digitala fotokampanjens sammanfattningsbild – bild 16 av Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings digitala fotokampanj Ett foto i veckan – Torsdagsfoto, som pågått i hela 16 veckor!
Denna bild ger en fin överblick av branschens, och även fackföreningsrörelsen i stort, stora behov av medlemmar, fackligt aktiva och förtroendevalda, engagemang och glöd, viktiga frågeställningar, solidaritet och gemenskap!
Kampanjen har fått stor spridning – Fortsätt gärna att sprida kampanjen med dess bilder och hashtags!

Samhället bygger vi tillsammans, arbetsmiljön skapar vi ihop. Utvecklingen och framtiden ligger i våra händer. Tillsammans är vi starka och kan förändra världen!
Trevlig sommar!!!


#torsdagsfoto #ettfotoiveckan #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #fackligvardag #kämpatillsammans #solidaritet #fackligkamp #facketärdu #facketärvi #kampanjsammanfattning #kampanj2018