Media

Vi lever i en tid där tillgången till information måste vara så bred som möjligt!
    Förutom tidsskrifter, blogg och mail så behövs sociala medier - såsom
Facebook, Twitter och Instagram, samt ljud och film.
    Vi försöker "finnas" i så bred utsträckning som möjligt, sedan så kan man inte vara precis överallt - men information om din klubb och dess verksamhet skall vara lättillgängligt!