2019

Från och med efter årsskiftet kommer E210 att vara en digital medlemstidning!

Stockholmsklubbens medlemstidning E210 byggdes upp och startades i början av år 2016. Efter ungefär ett år var den väletablerad bland medlemmarna och delades ut till både medlemmar i Stockholm och Norrköping – endra fram till våren 2018.
Varje nummer har inlett med en så kallad Inledare. Den första att inleda tidningen var LO´s ordförande Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson.  
Varje nummer har sedan bestått av ett fackligt korsord, där man som oftast kunnat vinna fackliga gåvor.  Korsordet har fått en hel del ”stammisar” – återkommande tävlande, under åren – men varje månad har också en hel del nya tävlanden dykt upp! Vinnaren har sedan presenterats på Stockholmsklubbens hemsida, tillsammans med rätt lösning av korsordet, och i sociala medier.
Tidningen har i övrigt sedan innehållit olika former av reportage och artiklar – samtliga i facklig och fackpolitisk anda.
Baksidan av tidningen bestod till en början av något vi kallade för ”Månadens Bild”. Medlemmar fick till varje nummer skicka in en bild de själva tagit och tävla om att få den publicerad på tidningens baksida. Detta var populärt ett tag, sedan var intresset för lågt för att ha kvar ”Månadens Bild”. Baksidan började då istället att bestå av informationsrutor om kommande klubbverksamhet och tvärfackliga aktiviteter, samt upplysningar av olika slag.

Tidningens uppbyggnad har hela tiden varit åtta sidor, åtta gånger per år – förutom första året då åtta nummer inte var möjligt då det tog tid att få igång tidningen. Totalt har det alltså blivit 30 stycken nummer under åren! 30 stycken Inledare, 30 stycken korsord och 120 stycken artiklar!
E210´s nummer under åren och alla dess fackliga korsord finns på klubbens hemsida under fliken Skrift --> Tidningar.
Tidningen behöver nu utvecklas och ta nästa steg och blir därför 100 procent digital! Detta innebär att istället för fyra nummer under våren och fyra nummer under hösten, så kommer E210 att kunna publicera oftare och vid behov! Som digital tidning är man inte låst vid varken trycktider eller postutdelning! Detta innebär att artiklar och facklig information kommer att kunna publiceras direkt efter att de är färdigställda, och då nå dig betydligt snabbare än vad tidningen gjort hittills! Eftersom en digital tidning inte är låst vid ex antal sidor så kommer vi även att kunna publicera extra, vid behov. Till exempel om det dyker upp någon viktig information som behöver komma ut snabbt! Därför är det extra bra att E210 blir digital precis lagom till avtalsrörelsen!
De fackliga korsorden kommer dock inte att finnas med i E210´s nya form. De fackliga korsorden kommer du framöver att hitta i Vägbanan Östra Sverige. Sedan årets tredje nummer av Vägbanan har det funnits ett fackligt korsord i tidningen och dessa är då istället för E210´s fackliga korsord. Dessa är dessutom på hela en och en halv sida!  

Tack för dessa fyra år som papperstidning – nu blir vi digitala och publicerar tidningen på denna plattform från och med nu!

Cassandra Solback

Läs hela inlägget »

Kvinnors företagande i Sverige har minskat till den nivå vi hade för ett decennium sedan! Sverige ligger även väldigt lågt internationellt räknat – trots att vi skall vara det mest jämställda landet i världen!

Den senaste GEM-rapporten, som mäter entreprenörskap i Sverige, visar på att rekordlågt antal kvinnor startar företag. Mellan år 2017-2018 minskade kvinnors företagande med hela 30 procent! Detta motsvarar den nivå vi låg på för ett decennium sedan.
Rent generellt så bidrar kvinnor till ett långsiktigt företagande. Detta syns tydligt när kvinnor sitter i företagsstyrelser. Målet är såklart att se kvinnligt företagande inom alla sektioner, men denna drastiska minskning beror ju på något!
Tidigare minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson – vice ordförande i näringsutskottet och Carin Holmquist – professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm (med flera) medverkade i ett seminarium i Sveriges Riksdag kring ämnet.


Det händer mycket med svensk arbetsmarknad och fler och fler vill utvecklas i arbetslivet!


Kanske kommer det i framtiden inte att vara lika vanligt att anställda stannat inom ett och samma företag under hela sitt arbetsliv? Fler och fler byter även yrke under arbetslivet för att lära sig nya saker och utvecklas som individ. Att ha eget företag är inte heller ovanligt – antingen som heltidsarbete eller på sidan om sitt ordinarie arbete. Här har männen ofta och länge varit mer etablerade än kvinnor. Även fast kvinnor sedan lång tid tillbaka i historien drivit egna företag. Men generellt sett så är utrikesfödda mer vana entreprenörer än inrikesfödda.
För 40 år sedan var handel ett vanligt område för kvinnors företagande. Idag har handeln inte en lika central roll för kvinnor – PR och kommunikation är det som ligger i fokus numer. Detta är områden som är väldigt populära idag och fler och fler företag använder sig av PR-konsulter, men ändå minskar företagandet.
Den senaste tiden har många företag  varslat folk i väntan på en lågkonjuktur. Som entreprenör är man såklart också rädd för dåliga tider. Men Sverige kanske har sämre villkor för företagande?
Rent generellt så råder det lite olika mentaliteter när det kommer till arbetslivet, olika generationer emellan. Uttrycket ”Klipp dig och skaffa dig ett jobb!” är kanske inte ett råd man vill följa idag. Samtidigt så lever mentaliteten att man inte är tillräckligt bra på saker och ting, kvar. Många ser affärsmöjligheter, men är rädd för att misslyckas och vågar därför inte testa sina drömmar.
 

 Ekonomi är jätteviktigt för
jämställdhet!


Enligt SCB´s mätning av egna företagare år 2018 så var 116,600 kvinnor och 297,100 män. Kvinnor dominerade inom vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster och utbildningsväsendet. Männen dominerade inom byggindustrin, infomations- och kommunikationsföretag, jordbruk, skogsbruk och fiske. Tillverknings- och utbildningsindustrin, handels och hotell och restaurang. Om man sedan tittar på hur det ser ut i världen så dominerar män i låginkomstländer, medelinkomstländer och i höginkomstländer med cirka 5-10 procent.
 

Företagandet – en del av
arbetsmarknaden!


Det är skillnad på att vara företagare utan anställda och med anställda. Är du företagare med anställda så är du arbetsgivare. Det finns 1,2 miljoner företag i Sverige, långt ifrån alla dessa har anställda. Varför är då inte företagare utan anställda en naturlig del av fackföreningsrörelsen, i en tid då så många startar eget företag?
Några väldigt vanliga yrken att vara egen företagare inom är frisör, journalist, sjukgymnast, fotograf, läkare, lärare och programmerare. Majoriteten av dessa yrken är klassiska ”arbetaryrken”!
Som egen företagare i Sverige idag är det ofta krångligt och kan kräva sparat kapital vid till exempel sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetslöshet.
Kanske är involveringen av egna entreprenörer en viktig del av fackföreningsrörelsens framtida utveckling?
Det handlar ju trots allt om att skapa en sund arbetsmarknad och ett humant samhälle.Text och montage:
Cassandra Solback

Läs hela inlägget »

Arbetsgivare vill ha fri uppsägningsrätt, utan saklig grund!
Regeringen utreder LAS på grund av en punkt i Januariavtalet! LO har inte längre Sekos mandat att förhandla!


Att arbetsgivarna vill kunna säga upp anställda, utan saklig grund, är inte något nytt! Tvärtom så är det en fråga som  de fokuserat extra mycket på, under de senaste årens avtalsförhandlingar.
Att det så kallade Januariavtalet innehåller en punkt som berör LAS är något man, sedan avtalet blev till, funderat på vad det egentligen kommer att innebära!
Avtalsrörelsen drar snart igång på allvar, men i mitten av december gick Seko centralt, ut med att LO inte längre har mandat att förhandla för förbundet när det gäller LAS.
 

Vad är det egentligen som händer?


Arbetsgivarna skäms inte med att säga att de vill ha fri uppsägningsrätt, utan krav på saklig grund. De vill bland annat också ha uppsägningsbidrag beroende på anställningstid. Svenskt Näringsliv vill att politikerna lagstiftar kring detta, om inte LO frivilligt går med på kraven. Detta gick de ut med i början av 2019 – sedan dess har förhandlingarna varit igång mellan parterna. Detta utspel gjordes straxt efter att Januariavtalet blivit till, där det ingår en punkt om att förändra LAS.
I en av huvudpunkterna i överenskommelsen i Januariavtalet står det att LAS (Lagen om anställningsskydd) skall ändras. Detta genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. En utredning kring detta tillsattes under våren 2019. Förändringarna i LAS skall genomföras 2021.
Detta är en punkt som skapat stora debatter och väldigt delade åsikter inom hela arbetarrörelsen – både inom Facket och Partiet. Men arbetsgivarsidan tyckte såklart inte att detta var tillräckligt, utan vill ”passa på” att försöka ändra om så mycket som möjligt, till deras fördel!
Nu tar snart avtalsrörelsen fart på riktigt, vilket innebär att det nu kommer att börja explodera krav och bli ett digitalt krig på webben och i sociala medier!
 

LO-förbunden Seko, Kommunal, Byggnads, Fastighets och Målarna hoppar av samtalen om förändringar om turordningsreglerna!


Den 10 december gick Sekos förbundsordförande Valle Karlsson ut med ett pressmeddelane om att LO inte längre har mandat att förhandla för förbundet när det kommer till LAS. Anledningen var ett dokument, kallat avsiktsförklaring, som läckt från förhandlingarna. Dokumentet skall innebära att öppna  upp hela LAS, vilket skulle vara en nackdel för medlemmarna. I pressmeddelandet säger Valle Karlsson ”Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna”. Kommunal, Byggnads, Fastighets och Målarna gjorde samma sak.
Tobias Baudin, tidigare vice ordförande i LO och numera Kommunals ordförande gick till hård attack mot LO i Kommunalarbetaren. Han berättade att han krävt, i LO´s styrelse, att några fackförbund skall få sitta med vid förhandlingarna med arbetsgivarna. LO´s ledning har sagt nej till detta.
LO´s avtalssekreterare Torbjörn Johansson gick ut i Dagens Arena med att det inte är klart hur LO kommer att agera. Han menade på att det dokument som läckt ut är hur arbetsgivarna tycker att en avsiktsförklaring skall se ut, baserat på de förhandlingar som hittills varit. Att de nu processerar detta så att det blir något som också LO kan stå bakom. Förhandlingarna skall fortsätta under december månad.
Enligt Torbjörn finns tre alternativ – att fortsätta förhandla med minskad LO-styrka, nu när fem LO-förbund hoppat av. Att låta PTK (Förhandlings- & samverkansrådet) fortsätta förhandlingarna för egen del. Eller att lämna över åt politikerna, för att lägga lagförslag.
Torbjörn säger också att ”saklig grund” som begrepp, inte finns med i förhandlingarna. Att arbetsgivarna vill utöka möjligheten att säga upp av personliga skäl, men att man ifrån LO´s sida aldrig skulle gå med på att ta bort ”saklig grund”. Men det är däremot ett faktum att anställningsskyddet kommer att försämras för tillsvidareanställda.
LO har gått in i förhandlingarna med bland annat krav på att ta bort allmän visstid, stoppa hyvling, få bättre A-kassa och stärkt omställning. Arbetsgivarna har krävt fri rätt att sparka – men kräver nu istället att det skall bli lättare att säga upp av personliga skäl.
Vilka konsekvenserna skulle vara ifall LO lämnar förhandlingarna vet man i nuläget inte. Vi får se hur detta artar sig!

Text och montage:
Cassandra Solback

Läs hela inlägget »

År 2020 innebär kamp, organisering, utveckling och modernisering! Det är jätteviktigt att du och dina kollegor vet vad som händer – varför och när, samt vart ni hittar information om detta!

Det kommer att hända en hel del även år 2020 – både stora och små saker och det är viktigt att du känner till vad, hur, varför och när. En av vårens största händelser är avtalsrörelsen. När den drar igång ordentligt så kommer det spridas all möjlig information om dess utveckling, innehåll och strategier. Detta genom alla möjliga olika plattformer och med minst två olika utgångspunkter och mål – nämligen Fackets och Arbetsgivarnas. Vilken information som når just dig är individuellt och det är inte alls säkert att den information som vi vill nå ut med, når enda fram till dig. Därför är det också bra att veta vart du kan få tag på all information!
På klubbens hemsida sekosthlmva.se kommer du kontinuerligt att hitta den information som går att delge, om avtalsrörelsen. De förtroendevalda på din arbetsplats kommer också att ha en hel del infomation att dela med sig av. Självklart kommer även information och lokala kampanjer att ske på Facebook och på Instagram – och debatter att delas på Twitter.
Årets första halvår kommer även att innebära årsmöte, Internationella Kvinnodagen, Kollektivavtalets Dag och första maj. Men våren och resten av året kommer också att innebära mindre men minst lika viktiga händelser i form av kampanjer, träffar, nätverk, aktiviteter och tillställningar. Allt detta kommer du att hitta på hemsidan! Större aktiviteter och specifika enheter har egna flikar. Andra flaggas det för på första sidan, i nyhetsbrevet och i den digitala kalendern.
Information om ditt medlemskap, dina försäkringar, kollektivavtalet, fackliga studier, lokal verksamhet, klubbens styrelse och anställda finns också på hemsidan. Likaså klubbens alla kontaktuppgifter. Du kan ta kontakt via telefon, sms, mail, Facebookchatt eller direktmeddelande på Instagram.
På Facebook delar vi dagligen fackliga och fackpolitiska artiklar, viktiga händelser och ställningstaganden inom Seko och LO. Lokal information och aktiviteter. Det gör skillnad för kollektivet om du gillar och delar det vi lägger upp på vår Facebooksida, så gör jättegärna det kontinuerligt!
På Instagram lägger vi upp bilder ifrån arbetsvardagen, händelser och kampanjer samt ger mer specifik information via stories. I höjdpunkter hittar du lokal information. Några av våra större hashtags är #sekovagoanlaggning #klubbenfördig #mervärde #medlemsvård #sekovägenframåt #E210 #ungavuxnaiseko och #kvinnoribranschen. I avtalsrörelsen har Facket den gemensamma #avtal20 – gilla gärna inläggen även på Instagram.
Twitter är en kanal som är jätteviktig att vara aktiv på under både val och avtalsrörelser, så självklart kommer vi att vara jätteaktiva på Twitter under avtalsrörelsen! Retweeta gärna inläggen för att förstärka den fackliga kampen!

Har du ännu inte bekantat dig och etablerat dig i sociala medier?
ABF börjar 2020 med flera bra grundkurser för nybörjare.
Läs mer på https://abfstockholm.se/kurs/nyhet-datorverkstaden-kommunikation-via-sociala-medier-2/

Läs hela inlägget »
Cassandra Solback, informatör, medlemsvård och kommunikatör på Seko Stockholm klubb 210  Väg &Anläggning Cassandra Solback, informatör, medlemsvård och kommunikatör på Seko Stockholm klubb 210 Väg &Anläggning

Cassandra Solback är en av klubbens två anställda och är den person som har hand om skrift, digital och social kommunikation. Det dagliga arbetet består av att informera, involvera och aktivera medlemmar, samt att göra Facket relevant och till en självklarhet för framtiden!

När jag började på Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning för fyra år sedan så var digital och social kommunikation icke existerande. Men det fanns stora visioner och önskemål om att modernisera den dagliga, fackliga verksamheten.
Under första hösten på klubben skapades en hemsida och konton i olika sociala kanaler. Medlemstidningen E210 byggdes upp, tillsammans med Dan Persson (tidigare fackligt aktiv inom Seko region Stockholm).
Kontinuerliga träffar och nätverk har arrangerats och byggts upp. Den fysiska närvaron har utvecklats till att även vara digital. Reportage, artiklar och skriftlig information en gång i kvartalet uppgraderades till åtta gånger om året. Lokala loggor, layouter och fackpolitiska korsord introducerades. Den dagliga medlemskontakten har gått från fast telefoni, fax, mail och brev till att vara mobil, textbaserad och social-digital.
Stockholmsklubben har insett vikten av att medlemmen känner daglig samhörighet till sin klubb och förstår vikten av dess existens och aktivism!
 

Tiderna förändras, men går det verkligen snabbare?


Långt ifrån hela fackföreningsrörelsen är ännu väletablerad på sociala medier. På sin höjd så har de flesta en egen hemsida eller kanske bara en egen flik på förbundets hemsida. Medans de flesta har en egen lokal papperstidning som skickas ut ex antal gånger per år. Men fler och fler etablerar sig även på Instagram.
En del tycker att en webbplats är att vara digital. Generellt sett så är förbunden inom TCO och Saco mer digitalt etablerade än vad LO-kollektivet är – även fast LO centralt är med i matchen helt och hållet!
Arbetarrörelsens kamp och den ökade livslängden har gjort att vi aldrig tidigare har haft så många olika generationer på arbetsmarknaden samtidigt! På så sätt har utvecklingen gått framåt en hel del under ett och samma århundrade. Men det var länge sedan den digitala kommunikationen endast innebar tidskrifter och egna webbplatser. Idag är de väletablerade tidsskrifterna digitala och de större organisationerna satsar på sociala kanler snarare än hemsidor.
Det internationella och digitala etablerades i Sverige under 80-talet och sedan dess är det mycket som har hänt! Men medans LO-kollektivets anslutningsgrad bara minskat och minskat sedan dess, har Fackets strategier blivit allt mer spretiga och flera har snarare använt äldre metoder än nya för att komma till bukt med problemet. Löntagarna är idag organiserade i Sveriges tre stora fackliga centralorganisationer – LO, TCO och Saco. Samtidigt som Facket är oroliga för organiseringsgraden i framtiden så saknas synligt samarbete centralorganisationernas Fack emellan. Nutiden består även av yrkesgrupper som inte har någon självklar facklig tillhörighet.
Tiderna har förändrats – precis som vi ville – de som inte har hängt med är vi själva! Om Facket skall vara en stark, viktig, aktuell och avgörande organisation samt en samhällsfunktion även i framtiden så kan inte stora klossar av pyramiden bestå av kanslisvenska, mötesupplägg och aktiviteter som var fungerande på våra förfäders tid – innan den digitala explosionen!
Löntagarrörelsen står inför en stor utmaning och dess strategier och utformande är avgörande för svensk arbetsmarknads framtid!

#sekovägenframåt

Läs hela inlägget »

Senaste nyheter

Lokal information

Länkar

Arkiv

Tipsa oss