BLOGGEN:

2018 > 03
#tystnadtagning – kvinnliga skådespelare,
#visjungerut – kvinnliga sångare,
#medvilkenrätt – kvinnor i juristbranschen,
#närmusikentystnar – kvinnor i musikbranschen,
#imaktenskorridorer – kvinnliga politiker,
#teknisktfel – kvinnor i teknikbranchen,
#deadline – kvinnliga journalister,
#tystiklassen – elever från grundskolan till gymnasiet,
#inteförhandlingsbart – kvinnor från fackförbunden,
#timeout – kvinnor från idrottsvärlden,
#tystdansa – kvinnliga dansare,
#vardeljus – anställda och frivilliga inom Svenska kyrkan,
#akademiuppropet – kvinnliga akademiker,
#sistaspikenikistan –kvinnor inom byggbranschen,
#sistabriefen – kvinnor inom pr-branschen,
#givaktochbitihop – kvinnor inom svenska försvaret,
#visparkarbakut – kvinnor inom ridsport,
#utantystnadsplikt – kvinnliga läkare,
#skiljagnarnafrånvetet – inom det gröna näringslivet,
#utgrävningspågår – kvinnliga arkeologer,
#vikokaröver – kvinnor inom restaurangbranschen,
#metoobackstage – kvinnor som arbetar bakom tv-, film- och scenproduktioner,
#listanärstängd – kvinnor och icke-binära i nattklubbsbranschen,
#skrattetihalsen – kvinnliga komiker,
#theshowisover – kvinnor i cirkusbranschen.

År 2017 avslutade med att hundratusentals kvinnor, världen över, offentliggjorde hur det faktiskt ligger till med jämställdheten på arbetsmarknaden och hur förnedrad och kränkt tusentals kvinnor blir på sina arbetsplatser – dagligen!

Det är långt ifrån något nytt och det är egentligen ingen chockerande nyhet för någon att det ser ut som det gör – men det var nu det uppmärksammades – under hashtagen MeToo!
Under #metoo som använts i Sociala Medier har tusentals upprop gjorts. För kvinnor i fackföreningsrörelsen finns hashtagen Inteförhandlingsbart följt av en mängd branschspecifika hashtags och upprop. Några närliggande sådana är #sistaspikenikistan som är för kvinnor inom byggbranschen, #virivermurarna som är för kvinnor inom kriminalvården och #lättaankar som är Seko Sjöfolks egna upprop. Dessa upprop, liksom väldigt många andra har över tusen underskrifter per upprop!

Det har även uppmärksammats att många kvinnor inom LO valt att avstå från fackliga kurser på grund av att sexuella trakasserier och kränkningar är så vanligt förekommande! Här är bland annat Runö Kursgård en av de fackliga folkhögskolor som uppmärksammats under vintern.
Enormt många fall och berättelser har under de sensste månaderna uppmärksammats inom fackföreningsrörelsen, men också inom arbetarrörelsen i stort. Men även fast så mycket har kommit upp till ytan så är det ännu otroligt många som skyddar sina kollegor, arbetsgivare, ombudsmän och politiker. Många säger att det sällan görs tillräckligt när man lagt alla korten på bordet och det kan därför vara för jobbigt och påfrestande att offentliggöra dessa saker.
Under vintern har man i tidningar och olika medier kunnat se folk avskedas eller frivilligt lämna sina poster. Men den egentlige frågan är hur hela kollektivet tänker gå vidare? Hur tar vi nästa steg för att kunna förändra på riktigt?

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson har uttalat sig både på Sekos hemsida och i Sekotidningen.
På hemsidan skriver han att det är bra att det som är ruttet i vår och andras organisationer kommer upp till ytan. Han skriver också att han inte är förvånad över att sexuella kränkningar och trakasserier förekommer, men att det inte får sopas under mattan!

På Sekos kongress som hölls så sent som våren 2017, så fattade man flera beslut om de fackliga grundvärderingarna. Valle tycker att det är viktigt att dessa ord också blir till handlingar.
Trotts att så många kvinnor, världen över skrivit på upprop och delat sina berättelser, så är det på tok för många runtomkring som inte tar detta på allvar och som inte tror att det hela är sant! Vill man anonymt, av någon anledning, berätta vad man har varit med om (förtroendevald, medlem som anställd) så kan man göra en rapport på Sekos hemsida, via Visselblåssystemet.
www.seko.se/om-oss/kontakt/visselblasartjanst/

Alla kan vi göra något och alla måste vi göra något! En bra start är att inte skratta med, till de sexistiska skämten i bodarna.
Läs hela inlägget »
Personuppgiftslagen (PUL) en lag för dig i ett land känt för att vara öppen som en bok! I vår kommer nya regler och PUL ersätts av en ny dataskyddsförordning (GDPR). Detta innebär en hel del förändringar man bör ha koll på!

Vi lever och verkar i ett land där det mesta om oss finns registrerat på ett eller anant sätt – lättillgängligt för utomstående att få tillgång till!
Vart vi bor, vilket nummer och vilken operatör vi har, födelsedatum, kreditinformation, fordonsägande, civilstatus, årsinkomst, matinköp och kollektivt resande – allt detta lagras om oss och det allra mesta går att hitta på webben!
Vi står snällt i kön på ICA och rabblar upp vårt fullständiga personnummer i kön, för att få några kronor rabatt på den vara företaget märkligt nog vet att vi är förtjusta i.
Att hålla sin adress och sitt telefonnummer undangömt för allmänheten utan att behöva gå under jorden, är näst intill omöjligt i dagens samhälle där allt skall serveras, likt ett smörgåsbord, om var och en utav oss på webben. Men det är inte bara utomstående som samlar och lagrar dessa data om oss – en hel del bjuder vi själva på, utan att kanske tänka på det – genom till exempel sociala medier.

Företag kan inte längre äga en uppgift om en person – bara låna den!

EU´s nya dataskyddsregler GDPR (General Data Protection Regulation) skiljer sig en del från PUL som funnits sedan 1998. PUL har skyddat hur befintliga uppgifter hanteras, medans den nya lagen innebär att företag skall redovisa vad de vill ha personuppgifterna till – för att kunna få dem. Detta gör att det blir svårare att lagra personuppgifter bara för att. Detta är alltså något positivt för dig som individ!
Från och med den 25/5 2018 sätter GDPR reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Detta ger individen en större frihet och ger myndigheter, företag och organisationer ett något krångligare jobb – beroende på vilka rutiner man har idag.

Företag kan tvingas betala sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro!

Det blir värst för den som inte sköter sig. Tillsynsmyndigheten i varje EU-land (i Sverige är det Datainspektionen) gör en bedömning av hur dessa regler sköts eller ej. Om ett företag inte följer de regler kring personuppgifter kan de tvingas betala  administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro, eller fyra procent av deras globala omsättning.

Poängen med detta nya regelverk är att få till en samordning mellan medlemsländerna i EU.
Det tidigare dataskyddsdirektivet har varit fritt för varje land att själva tolka – nu kommer alla länder att få samma lagtext.
Integritetsskyddet ökar och medborgarnas rättigheter förstärks!

Företag och organisationer skall redovisa hur de hanterar dessa uppgifter – varför de behövs och vad de skall användas till. I en del fall kommer man som individ även att kunna säga nej till att ens personuppgifter används!
Det kommer till exempel bli lättare att slippa Direkreklam. Rätten att bli glömd ingår – att få uppgifter bortplockade från sökmotorer. Däremot så behöver resultatet av sökningen vara oriktig eller irrelevant för att kunna tas bort.

Företag och organisationer får både nya och fler direktiv för hantering, samtycke och dokumentering gällande denna nya lag. Du som individ blir något friare ifrån dagens samhälles övervakning och registrering.
Det förväntas ta några år innan tolkningen av GDPR kommer att vara hundraprocentig, men företag rekommenderas redan nu att se över sina rutiner, system och arkiv. Som individ och privatperson har du en del nya rättigheter och skyddsnät att hålla koll på.


 
Läs hela inlägget »
Skillnaden mellan att ha koll på säkerheten och att övervaka är ibland hårfin. Det kan vara en sak att ha koll på läget och en sak att vilja ha kontroll över något eller någon. Därför är det viktigt med tydliga regler som visar vad som gäller – när och vad, hur och varför.
Vi lever i ett så kallat ”Big Brother”-samhälle där vi på olika sätt, vid helt olika tillfällen och platser, och med olika orsaker blir övervakade. Det kan vara allt ifrån kameran som filmar dig när du står och väntar på tunnelbanan, betalar i kassan på Ica, passerar en biltull – till att ditt kontokort avslöjar vart i landet och världen du befinner dig, och vilka sidor du besöker på nätet.
I dagens samhälle kan man många gånger känna sig oerhört övervakad och kanske till och med förföljd och uthängd. Men det finns också tillfällen och situationer då någon slags uppsikt och koll på tillvaron är något vi uppskattar.
Som till exempel att en ambulans kan hitta din position trots att du själv inte vet vart du befinner dig. Att gärningsmän fastnar på film för att lättare kunna åtalas för sina brott. Eller när du kan få information om vart din stulna mobil befinner sig.
Samhällets olika typer av registreringar över vad befolkningen gör och vart dem befinner sig, är verkligen på gott och ont! Därför är det också oerhört viktigt att skilja på tillfälle och situation – anledning och bakgrund. För att detta skall fungera så behövs det en del regler.

Positioneringssystem gör att en arbetsgivare kan övervaka både maskiner och medarbetare

GPS-utvecklingen har gått framåt och idag finns det positioneringssystem som gör det möjligt att både övervaka en individ och ett fordon – men det finns regler för vad som får registreras och hur man får övervaka.
Systemet behandlar elektroniska personuppgifter som är kopplade till respektive anställd – där kommer PUL in (Personuppgiftslagen) vars syfte är att skydda den personliga integriteten. Lagen väger arbetsgivarens intresse av övervakning mot skyddet för den personliga integriteten.
Att PUL följs kontrolleras sedan av Datainspektionen, vars rekommendationer och regler kring hanteringen av personuppgifter styr användningen av denna typ utav system.

Positioneringssystemen används av arbetsgivare för att få koll på vart fordon samt anställda befinner sig. Men systemen innebär också risker för integritetsintrång – då det är möjligt att genomföra en närgången övervakning på individnivå.
Utrustningen är godkänd till att användas för logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och elektronisk körjournal. Man får inte använda utrustningen för rutinmässig kontroll av arbetad tid. I undantagsfall får systemet användas vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av till exempel tidsredovisning, av arbetsgivaren.
Det finns ofta en oro hos medlemmarna när en arbetsgivare vill börja använda sig utav GPS-baserade, elektroniska positioneringssystem

När en arbetsgivare meddelat att dessa typer utav system skall börja användas på en arbetsplats, så har det väckt oro hos en del medlemmar. Man har då känt ett obehag över att kunna bli övervakad om dagarna.
Ett tag efter att systemet sedan har införts har det sällan inkommit några klagomål ifrån medlemmarna om varken missbruk eller åsikter om systemet.
Seko och ME har skrivit under en överenskommelse med paragrafer kring vad som gäller vid användande av positioneringsteknik och GPS-stöd. Användandet av tekniken skall genomföras på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på den anställdes personliga integritet. Arbetsgivaren skall göra en intresseavvägning samt följa god sed på arbetsmarknaden.

Inte vilken typ utav system som helst får användas utan utrustningen måste följa Datainspektionens regelverk.
Ofta innehåller de godkända systemen ”Privacy By Design” som innebär ett system som hindrar otillåten användning.
Vid ett eventuellt införande av ett positioneringssystem skall berörda medarbetare och fackförbund informeras, följt utav en MBL (medbestämmandelagen)-förhandling. Men det är arbetsgivaren som sitter på beslutet om införandet av detta system i företaget – förutsatt att lagstiftningen följs.
Själva poängen är att öka säkerheten för de anställda, öka effektiviteten för kunderna genom den logistik och fördelning av resurser detta system medför.
Läs hela inlägget »

blogginlägg: