BLOGGEN:

2016 > 06

Avtalsrörelsen 2016 börjar nu att lida mot sitt slut, för de flesta fackförbund!
    I årets avtalsrörelse fanns ingen LO-samordning - inget gemensamt "märke". Däremot så gick 6F ihop och skapade en egen samordning med ett "märke" på 3,2 procent.
    De flesta landade mellan 2,2-2,38 procent.
För Väg och Anläggnings del blev det 2,2 procent, men en löneökning på 695 kronor i månaden.
    En del regleringar, justeringar - borttag och tillägg blev det också, i frågor som arbetstider, skydd utav den personliga integriteten, införande utav nya övervakningssystem, regler kring kontroller av alkohol- och drogmissbruk, in- och utlåning av medarbetare mellan företag, lönespecifikationsreglering, och kontroll utav underentreprenörer.
- Det ser lite olika ut i Väg & Banavtalet och i Maskinföraravtalet!
Kommande nummer utav vår nya medlemstidning E210 handlar helt och hållet om årets avtalsrörelse. Den kommer ut till midsommar - läs mer där!
Du kan även läsa om avtalens förändringar, samt se hela den nya lönetabellen i följande filer;
http://www.seko.se/Global/PDF'er/Avtal%202016%20pdf/V%c3%a4g%20och%20ban/Nyheter%20i%20Va%cc%88g-%20och%20Banavtal%202016_24%20maj.pdf
http://www.me.se/PageFiles/12456/Avtalsnytt%20Maskinf%c3%b6raravtalet%201.pdf

Läs hela inlägget »

blogginlägg: