Du är försäkrad

Visste du om att du är försäkrad via ditt kollektivavtal på din arbetsplats, och via ditt fackliga medlemskap?
    Du och dina kollegor avstår lön för att ni skall vara försäkrade under arbetstid - försäkringarna ligger hos AFA.
    Som medlem i facket får du automatiskt flera försäkringar, som gäller på din fritid - behöver du fler, finns många att teckna till. Medlemsförsäkringarna ligger hos Folksam.

Avtalsförsäkringarna:

Du har en rad olika försäkringar via ditt kollektivavtal på arbetet - kanske har du missat att söka ersättning från dessa?
1. Om du är sjuk mer än 14 dagar i rad och får sjukön ifrån Försäkringskassan istället för din arbetsgivare, så kan du ansöka om 10% extra i sjuklön, plus få din avtalspension inbetald - Klicka på Sjuk, på LO´s hemsida!
2. Om du skadar dig påjobbet - liten eller stor skada, spelar ingen roll, så är det viktigt att du gör en rapport på detta på din arbetsplats - Klicka sedan på Skadad på LO´s hemsida! Likaså om det händer något under resan till och från jobbet.
3. Är du minst 40 år fyllda och blir uppsagd p.g.a arbetsbrist, kan du ha möjlighet till ersättning, i form utav ett engångsbelopp - Klicka på Uppsagd på LO´s hemsida!
4.
Skulle det te sig så illa att du, eller någon nära anhörig avlider, i yrkesverksam ålder, som arbetat på en arbetsplats med kollektivavtal - kan du/dina anhöriga ha rätt till ersättning ifrån avtalets livförsäkring - Klicka på Anhörig avliden, på LO´s hemsida!
5.
Har du varit föräldraledig någon gång under 2000-talet? Glöm då inte bort att hämta din avtalspensionsinbetalning för denna tid/dessa dagar! Har du varit föräldraledig efter den 1/1 2014 - eller kommer att vara det framöver? Glöm då inte bort att ansöka om 10% extra i Föräldrapenningtillägg - Klicka på Föräldraledig, på LO´s hemsida!

Samtliga kollektivavtalsförsäkringar ger även avtalspensionsinbetalning hos Fora - glöm inte bort att göra ditt avtalspensionsval! Välj vart du vill placera dina pengar, och välj om du vill dela med dig utav din pension till dina generationskamrater, eller till din maka/make/sambo/barn om något händer.

Medlemsförsäkringarna:

Som medlem i Facket får du automatiskt fler försäkringar - som gäller på din fritid.
    Detta för att ingen skall behöva välja mellan att ha råd att vara med i facket, eller ha råd att vara bra försäkrad!

Medlemsförsäkringarna delas och ägs tillsammans med de övriga 13 fackförbunden inom LO - är ni två LO-medlemmar i hushållet, kan ni därför ha ännu fler försäkringar - beroende på vilka försäkringar just ditt fackförbund valt skall ingå i ditt medlemskap.
    I Sekos medlemskap ingår olycksfallsförsäkringen, barngrupplivförsäkringen och inkomstförsäkringen - som höjer upp din A-kassa. Kontakta Folksam för att ansöka om ersättning från dessa försäkringar, när något inträffat!
Samtliga medlemsförsäkringar - både de som ingår och de som går att teckna till, ligger hos Folksam utav den anledning att LO-kollektivet äger 49% utav Folksam - DU är delägare och får återbäring på dina försäkringar - ju fler du har, desto mer kan du få!
Vid behov/önskemål kan du bl.a teckna till sjuk- och efterlevandeförsäkring, hemförsäkring, medlemsbarn, gravidförsäkring, bilförsäkring och husdjursförsäkring.

Registrera dina ärenden:

Boka samtal med Rådgivare:

Din juristförsäkring: