FACKPOLITISKT

EP-valet 2019 handlar inte om Sveriges medlemskap i unionen – det handlar om hur vi vill kunna vara med och påverka samt utveckla ett Europa med en bättre och tryggare arbetsmarknad, en ökad facklig påverkan och en sundare arbetsvardag för alla!

- Svenska avtal och löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige!
- Ingen skall behöva dö på jobbet!
- Ingen skall bli sjuk av jobbet!
- Rädda demokratin – krossa högerextremismen!

Valet till Europaparlamentet sker den 26
Det går att förtidsrösta från och med den 8 maj

Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat inför
EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista.
Till vardags är han EU-samordnare på LO, vilket betyder att han arbetar med att påverka riksdag, regering och EU:s institutioner.
Johan Danielsson är kritisk mot hur EU har utvecklats, men är redo att ta fajten för de fackliga rättigheterna i EU. Målet är att ta tillbaka kontrollen.


Några av Johan Danielssons huvudfrågor:
- Ändring av EU:s grundlag för att stoppa lönedumpningen
- Skärpt arbetsmiljölagstiftning på EU-nivå
- Ökade EU-satsningar på infrastruktur

#
2 Johan Danielsson, på Socialdemokraternas lista

Svenska kollektivavtal – på svensk arbetsmarknad!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. För fackföreningsrörelsen handlar valet om villkoren på arbetsmarknaden. Därför vill vi skicka LO´S gemensamma, fackliga kandidat Johan Danielsson till Bryssel!
    Det spelar ingen roll om du är för eller emot ett medlemskap i EU – valet handlar inte om vi skall gå ur eller fortsatt vara med! Att inte rösta i EP-valet kan minska chansen att påverka EU i dess riktning Facket vill!
    Vi vill ha en schysst arbetsmarknad utan lönedumpning och otrygga villkor! En arbetsmiljö som värnar om de anställda – både fysiskt och psykiskt – ingen skall behöva då på jobbet!
EU-samarbetet måste värna demokrati, social välfärd och fackliga rättigheter bättre än i dag.

LO´s Valplattform;
http://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_eu_valplattform_2019_pdf/$File/EU_Valplattform_2019.pdf


LO´s Valplattform LO PLAY;
http://www.lo.se/start/play_startsida/lo_presenterar_valplattform_infor_eu_parlamentsvalet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentsvalet – EU-val i Sverige!
I valet väljer medborgarna i EU´s medlemsländer vilka som skall representera dem i parlamentet de kommande
fem åren!

I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper – inte utifrån vilket land de representerar. Vänsterpartier sitter till vänster och högerpartier till höger.
De gröna och liberala partigrupperna sitter i mitten.
Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Varje ledamot är med i en partigrupp.
I en partigrupp samlas ledamöter som har liknande åsikter.
EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet. Hur många ledamöter som kommer från ett land beror på hur stor befolkning landet har.
Tyskland, som är det folkrikaste landet i EU, har 96 stycken ledamöter i parlamentet. Cypern, Estland, Luxemburg och Malta väljer sex stycken ledamöter – som är det minsta antalet.
Storbritannien håller på att lämna EU (Brexit). När detta sker kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Förhandlingar pågår mellan Storbritannien och EU om tidpunkt och villkor för utträdet.
I Europaparlamentet sitter idag 751 ledamöter från EU´s 28 medlemsländer. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker – de är med och beslutar om EU´s lagar och budget.
Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.
Parlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna genom allmänna val.

I det svenska valet kommer 21 ledamöter att väljas!

LO´s valfilmer:

Du får rösta;

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet.
I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige.
Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen.
Du väljer vilket parti du vill skall representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet.
Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

 

https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/#Film-Så-funkar-EU