FACKPOLITISKT

Valet 2018 handlar vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden.
Vi vill se ett samhälle som präglas  av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.

LO har ett mål med 500 000 samtal om
Trygghet för vanligt folk:

LO´s mål är att andelen socialdemokratiska röster bland LO-förbundens medlemmar ska öka och valdeltagandet bland LO-förbundens medlemmar ska vara minst lika högt som riksgenomsnittet. 
Målet når vi genom att möjliggöra samtal mellan LO-förbundens medlemmar, antingen genom telefon eller på arbetsplatser. Under valrörelsen ska 500 000 samtal genomföras. 
Därför vill LO ha en socialdemokratiskt ledd regering:
Socialdemokraterna är garanten för trygghet på jobbet. Det skapar möjlighet för vanligt folk att utvecklas och låter fack och arbetsgivare bestämma villkor och lön. Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i skolan, fler och mer välutbildad personal i äldreomsorgen. De vill att vård alltid ska ges efter behov, aldrig efter plånbokens tjocklek. De vill stoppa vinstjakten i välfärden. Socialdemokraterna vet att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet.

Vi vill ha trygghet på jobbet och ett samhälle för alla!

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill öka otryggheten:
En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka lönerna och göra jobben otryggare. De vill låta pengar som skulle gå till välfärd försvinna till skatteparadis. Trots att otryggheten ökar vill de hellre sänka skatten för de rika än att investera i välfärd i hela landet.
Vårt alternativ är bättre:
Vårt alternativ är ett annat. Vi vill ha trygghet på jobbet. Vi vill att alla barn ska få kunskaper och utvecklas i skolan och att vården alltid hjälper den med störst behov först, inte den som har tjockast plånbok. Vi vill stoppa vinstjakten i välfärden. Vi menar att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet. Vi vill ha ordning och reda i migrationspolitiken.

Läs mer på;
http://www.lo.se/start/det_gor_lo/val_2018

Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår till och med valdagen!
 


Du har rösträtt till riksdagen om du:
är 18 år senast på valdagen
är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du: 
är 18 år senast på valdagen
är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Röstkort skickas 16–22 augusti:
Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen, det vill säga den 10 augusti för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
Röstkortet skickas till den adress som man är folkbokförd på. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet samt kunna legitimera dig. Om du inte fått något röstkort eller tappat det kan du kontakta valnämnden och beställa ett dubblett-röstkort som skickas via post eller e-post. I alla lokaler för förtidsröstning i Stockholms stad kan röstmottagarna skriva ut ett dubblett-röstkort.

Läs mer på;
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Du-kan-paverka/Rosta-i-valet-9-september-2018/

LO´s valfilmer: