AVTALSRÖRELSEN 2020:

Avtalsrörelsen är här och vi står inför viktiga förhandlingar och i behov av en hög anslutningsgrad! är dina kollegor ännu inte medlemmar – värva dem!
Under avtalsrörelsen förhandlar facken fram nya kollektivavtal med arbetsgivarparten. För Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings del sker förhandlingarna mellan Seko och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna.

Man förhandlar till exempel om löner, ledighet, förmåner, arbetsmiljö med mera som man sedan skriver in i de nya kollektivavtalen, men det är sällan parterna tycker samma sak – därför är avtalsrörelsen otroligt viktig för arbetsmarknadens framtid och utveckling!
    Det blev ingen så kallad LO-samordning i denna avtalsrörelse, då inte samtliga av LO´s 14 fackförbund ville ställa sig bakom de gemensamma kraven. Det procentuella lönekravet blir 3 procent, ifrån de fackförbund som ställt sig bakom LO´s krav. Räknar man även in den sedan tidigare beslutade låglönesatsningen, för medlemmar med en månadslön under 26 100 kronor, blir lönekravet cirka 3,15 procent. Sekos förbundsordförande Valle Karlsson tycker att det är ett steg i rätt riktning.
- Arbetsgivarna har redan börjat mobilisera genom att försöka sätta en bild av ett Sverige i kris, som inte tål några löneökningar överhuvudtaget. Detta är visserligen inget nytt. Men det är en tydlig signal. Genom samordning och intern mobilisering blir vi starka och kan se till att våra medlemmar får bra reallöneökningar även kommande år, säger Valle Karlsson.

På denna flik kommer vi kontinuerligt att lägga upp den info vi kan gå ut med i Avtalsrörelsen 2020!
För mer detaljerad och ingående info – ta kontakt med de förtroendevalda på din arbetsplats eller gå med i Facebookgruppen:
Avtalsrörelse 2020 - Seko väg och ban

#AVTAL20