Tidningen E210

Från och med efter årsskiftet kommer E210 att vara en digital medlemstidning!

Stockholmsklubbens medlemstidning E210 byggdes upp och startades i början av år 2016. Efter ungefär ett år var den väletablerad bland medlemmarna och delades ut till både medlemmar i Stockholm och Norrköping – endra fram till våren 2018.
Varje nummer har inlett med en så kallad Inledare. Den första att inleda tidningen var LO´s ordförande Karl-Petter ”Kålle” Thorwaldsson.  
Varje nummer har sedan bestått av ett fackligt korsord, där man som oftast kunnat vinna fackliga gåvor.  Korsordet har fått en hel del ”stammisar” – återkommande tävlande, under åren – men varje månad har också en hel del nya tävlanden dykt upp! Vinnaren har sedan presenterats på Stockholmsklubbens hemsida, tillsammans med rätt lösning av korsordet, och i sociala medier.
Tidningen har i övrigt sedan innehållit olika former av reportage och artiklar – samtliga i facklig och fackpolitisk anda.
Baksidan av tidningen bestod till en början av något vi kallade för ”Månadens Bild”. Medlemmar fick till varje nummer skicka in en bild de själva tagit och tävla om att få den publicerad på tidningens baksida. Detta var populärt ett tag, sedan var intresset för lågt för att ha kvar ”Månadens Bild”. Baksidan började då istället att bestå av informationsrutor om kommande klubbverksamhet och tvärfackliga aktiviteter, samt upplysningar av olika slag.

Tidningens uppbyggnad har hela tiden varit åtta sidor, åtta gånger per år – förutom första året då åtta nummer inte var möjligt då det tog tid att få igång tidningen. Totalt har det alltså blivit 30 stycken nummer under åren! 30 stycken Inledare, 30 stycken korsord och 120 stycken artiklar!
E210´s nummer under åren och alla dess fackliga korsord finns på klubbens hemsida under fliken Skrift --> Tidningar.
Tidningen behöver nu utvecklas och ta nästa steg och blir därför 100 procent digital! Detta innebär att istället för fyra nummer under våren och fyra nummer under hösten, så kommer E210 att kunna publicera oftare och vid behov! Som digital tidning är man inte låst vid varken trycktider eller postutdelning! Detta innebär att artiklar och facklig information kommer att kunna publiceras direkt efter att de är färdigställda, och då nå dig betydligt snabbare än vad tidningen gjort hittills! Eftersom en digital tidning inte är låst vid ex antal sidor så kommer vi även att kunna publicera extra, vid behov. Till exempel om det dyker upp någon viktig information som behöver komma ut snabbt! Därför är det extra bra att E210 blir digital precis lagom till avtalsrörelsen!
De fackliga korsorden kommer dock inte att finnas med i E210´s nya form. De fackliga korsorden kommer du framöver att hitta i Vägbanan Östra Sverige. Sedan årets tredje nummer av Vägbanan har det funnits ett fackligt korsord i tidningen och dessa är då istället för E210´s fackliga korsord. Dessa är dessutom på hela en och en halv sida!  

Tack för dessa fyra år som papperstidning – nu blir vi digitala och publicerar tidningen på denna plattform från och med nu!

Cassandra Solback