Rekordlågt antal kvinnor startar företag!

Kvinnors företagande i Sverige har minskat till den nivå vi hade för ett decennium sedan! Sverige ligger även väldigt lågt internationellt räknat – trots att vi skall vara det mest jämställda landet i världen!

Den senaste GEM-rapporten, som mäter entreprenörskap i Sverige, visar på att rekordlågt antal kvinnor startar företag. Mellan år 2017-2018 minskade kvinnors företagande med hela 30 procent! Detta motsvarar den nivå vi låg på för ett decennium sedan.
Rent generellt så bidrar kvinnor till ett långsiktigt företagande. Detta syns tydligt när kvinnor sitter i företagsstyrelser. Målet är såklart att se kvinnligt företagande inom alla sektioner, men denna drastiska minskning beror ju på något!
Tidigare minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson – vice ordförande i näringsutskottet och Carin Holmquist – professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm (med flera) medverkade i ett seminarium i Sveriges Riksdag kring ämnet.


Det händer mycket med svensk arbetsmarknad och fler och fler vill utvecklas i arbetslivet!


Kanske kommer det i framtiden inte att vara lika vanligt att anställda stannat inom ett och samma företag under hela sitt arbetsliv? Fler och fler byter även yrke under arbetslivet för att lära sig nya saker och utvecklas som individ. Att ha eget företag är inte heller ovanligt – antingen som heltidsarbete eller på sidan om sitt ordinarie arbete. Här har männen ofta och länge varit mer etablerade än kvinnor. Även fast kvinnor sedan lång tid tillbaka i historien drivit egna företag. Men generellt sett så är utrikesfödda mer vana entreprenörer än inrikesfödda.
För 40 år sedan var handel ett vanligt område för kvinnors företagande. Idag har handeln inte en lika central roll för kvinnor – PR och kommunikation är det som ligger i fokus numer. Detta är områden som är väldigt populära idag och fler och fler företag använder sig av PR-konsulter, men ändå minskar företagandet.
Den senaste tiden har många företag  varslat folk i väntan på en lågkonjuktur. Som entreprenör är man såklart också rädd för dåliga tider. Men Sverige kanske har sämre villkor för företagande?
Rent generellt så råder det lite olika mentaliteter när det kommer till arbetslivet, olika generationer emellan. Uttrycket ”Klipp dig och skaffa dig ett jobb!” är kanske inte ett råd man vill följa idag. Samtidigt så lever mentaliteten att man inte är tillräckligt bra på saker och ting, kvar. Många ser affärsmöjligheter, men är rädd för att misslyckas och vågar därför inte testa sina drömmar.
 

 Ekonomi är jätteviktigt för
jämställdhet!


Enligt SCB´s mätning av egna företagare år 2018 så var 116,600 kvinnor och 297,100 män. Kvinnor dominerade inom vård och omsorg, personliga och kulturella tjänster och utbildningsväsendet. Männen dominerade inom byggindustrin, infomations- och kommunikationsföretag, jordbruk, skogsbruk och fiske. Tillverknings- och utbildningsindustrin, handels och hotell och restaurang. Om man sedan tittar på hur det ser ut i världen så dominerar män i låginkomstländer, medelinkomstländer och i höginkomstländer med cirka 5-10 procent.
 

Företagandet – en del av
arbetsmarknaden!


Det är skillnad på att vara företagare utan anställda och med anställda. Är du företagare med anställda så är du arbetsgivare. Det finns 1,2 miljoner företag i Sverige, långt ifrån alla dessa har anställda. Varför är då inte företagare utan anställda en naturlig del av fackföreningsrörelsen, i en tid då så många startar eget företag?
Några väldigt vanliga yrken att vara egen företagare inom är frisör, journalist, sjukgymnast, fotograf, läkare, lärare och programmerare. Majoriteten av dessa yrken är klassiska ”arbetaryrken”!
Som egen företagare i Sverige idag är det ofta krångligt och kan kräva sparat kapital vid till exempel sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetslöshet.
Kanske är involveringen av egna entreprenörer en viktig del av fackföreningsrörelsens framtida utveckling?
Det handlar ju trots allt om att skapa en sund arbetsmarknad och ett humant samhälle.Text och montage:
Cassandra Solback