Rätten att säga upp dig!

Arbetsgivare vill ha fri uppsägningsrätt, utan saklig grund!
Regeringen utreder LAS på grund av en punkt i Januariavtalet! LO har inte längre Sekos mandat att förhandla!


Att arbetsgivarna vill kunna säga upp anställda, utan saklig grund, är inte något nytt! Tvärtom så är det en fråga som  de fokuserat extra mycket på, under de senaste årens avtalsförhandlingar.
Att det så kallade Januariavtalet innehåller en punkt som berör LAS är något man, sedan avtalet blev till, funderat på vad det egentligen kommer att innebära!
Avtalsrörelsen drar snart igång på allvar, men i mitten av december gick Seko centralt, ut med att LO inte längre har mandat att förhandla för förbundet när det gäller LAS.
 

Vad är det egentligen som händer?


Arbetsgivarna skäms inte med att säga att de vill ha fri uppsägningsrätt, utan krav på saklig grund. De vill bland annat också ha uppsägningsbidrag beroende på anställningstid. Svenskt Näringsliv vill att politikerna lagstiftar kring detta, om inte LO frivilligt går med på kraven. Detta gick de ut med i början av 2019 – sedan dess har förhandlingarna varit igång mellan parterna. Detta utspel gjordes straxt efter att Januariavtalet blivit till, där det ingår en punkt om att förändra LAS.
I en av huvudpunkterna i överenskommelsen i Januariavtalet står det att LAS (Lagen om anställningsskydd) skall ändras. Detta genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. En utredning kring detta tillsattes under våren 2019. Förändringarna i LAS skall genomföras 2021.
Detta är en punkt som skapat stora debatter och väldigt delade åsikter inom hela arbetarrörelsen – både inom Facket och Partiet. Men arbetsgivarsidan tyckte såklart inte att detta var tillräckligt, utan vill ”passa på” att försöka ändra om så mycket som möjligt, till deras fördel!
Nu tar snart avtalsrörelsen fart på riktigt, vilket innebär att det nu kommer att börja explodera krav och bli ett digitalt krig på webben och i sociala medier!
 

LO-förbunden Seko, Kommunal, Byggnads, Fastighets och Målarna hoppar av samtalen om förändringar om turordningsreglerna!


Den 10 december gick Sekos förbundsordförande Valle Karlsson ut med ett pressmeddelane om att LO inte längre har mandat att förhandla för förbundet när det kommer till LAS. Anledningen var ett dokument, kallat avsiktsförklaring, som läckt från förhandlingarna. Dokumentet skall innebära att öppna  upp hela LAS, vilket skulle vara en nackdel för medlemmarna. I pressmeddelandet säger Valle Karlsson ”Detta kan vi inte acceptera och därför lämnar vi förhandlingarna”. Kommunal, Byggnads, Fastighets och Målarna gjorde samma sak.
Tobias Baudin, tidigare vice ordförande i LO och numera Kommunals ordförande gick till hård attack mot LO i Kommunalarbetaren. Han berättade att han krävt, i LO´s styrelse, att några fackförbund skall få sitta med vid förhandlingarna med arbetsgivarna. LO´s ledning har sagt nej till detta.
LO´s avtalssekreterare Torbjörn Johansson gick ut i Dagens Arena med att det inte är klart hur LO kommer att agera. Han menade på att det dokument som läckt ut är hur arbetsgivarna tycker att en avsiktsförklaring skall se ut, baserat på de förhandlingar som hittills varit. Att de nu processerar detta så att det blir något som också LO kan stå bakom. Förhandlingarna skall fortsätta under december månad.
Enligt Torbjörn finns tre alternativ – att fortsätta förhandla med minskad LO-styrka, nu när fem LO-förbund hoppat av. Att låta PTK (Förhandlings- & samverkansrådet) fortsätta förhandlingarna för egen del. Eller att lämna över åt politikerna, för att lägga lagförslag.
Torbjörn säger också att ”saklig grund” som begrepp, inte finns med i förhandlingarna. Att arbetsgivarna vill utöka möjligheten att säga upp av personliga skäl, men att man ifrån LO´s sida aldrig skulle gå med på att ta bort ”saklig grund”. Men det är däremot ett faktum att anställningsskyddet kommer att försämras för tillsvidareanställda.
LO har gått in i förhandlingarna med bland annat krav på att ta bort allmän visstid, stoppa hyvling, få bättre A-kassa och stärkt omställning. Arbetsgivarna har krävt fri rätt att sparka – men kräver nu istället att det skall bli lättare att säga upp av personliga skäl.
Vilka konsekvenserna skulle vara ifall LO lämnar förhandlingarna vet man i nuläget inte. Vi får se hur detta artar sig!

Text och montage:
Cassandra Solback