Löntagarrörelsen står inför en stor utmaning!

Cassandra Solback, informatör, medlemsvård och kommunikatör på Seko Stockholm klubb 210  Väg &Anläggning Cassandra Solback, informatör, medlemsvård och kommunikatör på Seko Stockholm klubb 210 Väg &Anläggning

Cassandra Solback är en av klubbens två anställda och är den person som har hand om skrift, digital och social kommunikation. Det dagliga arbetet består av att informera, involvera och aktivera medlemmar, samt att göra Facket relevant och till en självklarhet för framtiden!

När jag började på Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning för fyra år sedan så var digital och social kommunikation icke existerande. Men det fanns stora visioner och önskemål om att modernisera den dagliga, fackliga verksamheten.
Under första hösten på klubben skapades en hemsida och konton i olika sociala kanaler. Medlemstidningen E210 byggdes upp, tillsammans med Dan Persson (tidigare fackligt aktiv inom Seko region Stockholm).
Kontinuerliga träffar och nätverk har arrangerats och byggts upp. Den fysiska närvaron har utvecklats till att även vara digital. Reportage, artiklar och skriftlig information en gång i kvartalet uppgraderades till åtta gånger om året. Lokala loggor, layouter och fackpolitiska korsord introducerades. Den dagliga medlemskontakten har gått från fast telefoni, fax, mail och brev till att vara mobil, textbaserad och social-digital.
Stockholmsklubben har insett vikten av att medlemmen känner daglig samhörighet till sin klubb och förstår vikten av dess existens och aktivism!
 

Tiderna förändras, men går det verkligen snabbare?


Långt ifrån hela fackföreningsrörelsen är ännu väletablerad på sociala medier. På sin höjd så har de flesta en egen hemsida eller kanske bara en egen flik på förbundets hemsida. Medans de flesta har en egen lokal papperstidning som skickas ut ex antal gånger per år. Men fler och fler etablerar sig även på Instagram.
En del tycker att en webbplats är att vara digital. Generellt sett så är förbunden inom TCO och Saco mer digitalt etablerade än vad LO-kollektivet är – även fast LO centralt är med i matchen helt och hållet!
Arbetarrörelsens kamp och den ökade livslängden har gjort att vi aldrig tidigare har haft så många olika generationer på arbetsmarknaden samtidigt! På så sätt har utvecklingen gått framåt en hel del under ett och samma århundrade. Men det var länge sedan den digitala kommunikationen endast innebar tidskrifter och egna webbplatser. Idag är de väletablerade tidsskrifterna digitala och de större organisationerna satsar på sociala kanler snarare än hemsidor.
Det internationella och digitala etablerades i Sverige under 80-talet och sedan dess är det mycket som har hänt! Men medans LO-kollektivets anslutningsgrad bara minskat och minskat sedan dess, har Fackets strategier blivit allt mer spretiga och flera har snarare använt äldre metoder än nya för att komma till bukt med problemet. Löntagarna är idag organiserade i Sveriges tre stora fackliga centralorganisationer – LO, TCO och Saco. Samtidigt som Facket är oroliga för organiseringsgraden i framtiden så saknas synligt samarbete centralorganisationernas Fack emellan. Nutiden består även av yrkesgrupper som inte har någon självklar facklig tillhörighet.
Tiderna har förändrats – precis som vi ville – de som inte har hängt med är vi själva! Om Facket skall vara en stark, viktig, aktuell och avgörande organisation samt en samhällsfunktion även i framtiden så kan inte stora klossar av pyramiden bestå av kanslisvenska, mötesupplägg och aktiviteter som var fungerande på våra förfäders tid – innan den digitala explosionen!
Löntagarrörelsen står inför en stor utmaning och dess strategier och utformande är avgörande för svensk arbetsmarknads framtid!

#sekovägenframåt