Hur får egentligen övervakningen ske?

Skillnaden mellan att ha koll på säkerheten och att övervaka är ibland hårfin. Det kan vara en sak att ha koll på läget och en sak att vilja ha kontroll över något eller någon. Därför är det viktigt med tydliga regler som visar vad som gäller – när och vad, hur och varför.
Vi lever i ett så kallat ”Big Brother”-samhälle där vi på olika sätt, vid helt olika tillfällen och platser, och med olika orsaker blir övervakade. Det kan vara allt ifrån kameran som filmar dig när du står och väntar på tunnelbanan, betalar i kassan på Ica, passerar en biltull – till att ditt kontokort avslöjar vart i landet och världen du befinner dig, och vilka sidor du besöker på nätet.
I dagens samhälle kan man många gånger känna sig oerhört övervakad och kanske till och med förföljd och uthängd. Men det finns också tillfällen och situationer då någon slags uppsikt och koll på tillvaron är något vi uppskattar.
Som till exempel att en ambulans kan hitta din position trots att du själv inte vet vart du befinner dig. Att gärningsmän fastnar på film för att lättare kunna åtalas för sina brott. Eller när du kan få information om vart din stulna mobil befinner sig.
Samhällets olika typer av registreringar över vad befolkningen gör och vart dem befinner sig, är verkligen på gott och ont! Därför är det också oerhört viktigt att skilja på tillfälle och situation – anledning och bakgrund. För att detta skall fungera så behövs det en del regler.

Positioneringssystem gör att en arbetsgivare kan övervaka både maskiner och medarbetare

GPS-utvecklingen har gått framåt och idag finns det positioneringssystem som gör det möjligt att både övervaka en individ och ett fordon – men det finns regler för vad som får registreras och hur man får övervaka.
Systemet behandlar elektroniska personuppgifter som är kopplade till respektive anställd – där kommer PUL in (Personuppgiftslagen) vars syfte är att skydda den personliga integriteten. Lagen väger arbetsgivarens intresse av övervakning mot skyddet för den personliga integriteten.
Att PUL följs kontrolleras sedan av Datainspektionen, vars rekommendationer och regler kring hanteringen av personuppgifter styr användningen av denna typ utav system.

Positioneringssystemen används av arbetsgivare för att få koll på vart fordon samt anställda befinner sig. Men systemen innebär också risker för integritetsintrång – då det är möjligt att genomföra en närgången övervakning på individnivå.
Utrustningen är godkänd till att användas för logistik och fördelning av resurser, säkerhet, framställning av statistik, klagomålshantering, kundservice och elektronisk körjournal. Man får inte använda utrustningen för rutinmässig kontroll av arbetad tid. I undantagsfall får systemet användas vid konkret misstanke om allvarligt missbruk av till exempel tidsredovisning, av arbetsgivaren.
Det finns ofta en oro hos medlemmarna när en arbetsgivare vill börja använda sig utav GPS-baserade, elektroniska positioneringssystem

När en arbetsgivare meddelat att dessa typer utav system skall börja användas på en arbetsplats, så har det väckt oro hos en del medlemmar. Man har då känt ett obehag över att kunna bli övervakad om dagarna.
Ett tag efter att systemet sedan har införts har det sällan inkommit några klagomål ifrån medlemmarna om varken missbruk eller åsikter om systemet.
Seko och ME har skrivit under en överenskommelse med paragrafer kring vad som gäller vid användande av positioneringsteknik och GPS-stöd. Användandet av tekniken skall genomföras på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på den anställdes personliga integritet. Arbetsgivaren skall göra en intresseavvägning samt följa god sed på arbetsmarknaden.

Inte vilken typ utav system som helst får användas utan utrustningen måste följa Datainspektionens regelverk.
Ofta innehåller de godkända systemen ”Privacy By Design” som innebär ett system som hindrar otillåten användning.
Vid ett eventuellt införande av ett positioneringssystem skall berörda medarbetare och fackförbund informeras, följt utav en MBL (medbestämmandelagen)-förhandling. Men det är arbetsgivaren som sitter på beslutet om införandet av detta system i företaget – förutsatt att lagstiftningen följs.
Själva poängen är att öka säkerheten för de anställda, öka effektiviteten för kunderna genom den logistik och fördelning av resurser detta system medför.

Kommentera gärna: