#Inteförhandlingsbart
#tystnadtagning – kvinnliga skådespelare,
#visjungerut – kvinnliga sångare,
#medvilkenrätt – kvinnor i juristbranschen,
#närmusikentystnar – kvinnor i musikbranschen,
#imaktenskorridorer – kvinnliga politiker,
#teknisktfel – kvinnor i teknikbranchen,
#deadline – kvinnliga journalister,
#tystiklassen – elever från grundskolan till gymnasiet,
#inteförhandlingsbart – kvinnor från fackförbunden,
#timeout – kvinnor från idrottsvärlden,
#tystdansa – kvinnliga dansare,
#vardeljus – anställda och frivilliga inom Svenska kyrkan,
#akademiuppropet – kvinnliga akademiker,
#sistaspikenikistan –kvinnor inom byggbranschen,
#sistabriefen – kvinnor inom pr-branschen,
#givaktochbitihop – kvinnor inom svenska försvaret,
#visparkarbakut – kvinnor inom ridsport,
#utantystnadsplikt – kvinnliga läkare,
#skiljagnarnafrånvetet – inom det gröna näringslivet,
#utgrävningspågår – kvinnliga arkeologer,
#vikokaröver – kvinnor inom restaurangbranschen,
#metoobackstage – kvinnor som arbetar bakom tv-, film- och scenproduktioner,
#listanärstängd – kvinnor och icke-binära i nattklubbsbranschen,
#skrattetihalsen – kvinnliga komiker,
#theshowisover – kvinnor i cirkusbranschen.

År 2017 avslutade med att hundratusentals kvinnor, världen över, offentliggjorde hur det faktiskt ligger till med jämställdheten på arbetsmarknaden och hur förnedrad och kränkt tusentals kvinnor blir på sina arbetsplatser – dagligen!

Det är långt ifrån något nytt och det är egentligen ingen chockerande nyhet för någon att det ser ut som det gör – men det var nu det uppmärksammades – under hashtagen MeToo!
Under #metoo som använts i Sociala Medier har tusentals upprop gjorts. För kvinnor i fackföreningsrörelsen finns hashtagen Inteförhandlingsbart följt av en mängd branschspecifika hashtags och upprop. Några närliggande sådana är #sistaspikenikistan som är för kvinnor inom byggbranschen, #virivermurarna som är för kvinnor inom kriminalvården och #lättaankar som är Seko Sjöfolks egna upprop. Dessa upprop, liksom väldigt många andra har över tusen underskrifter per upprop!

Det har även uppmärksammats att många kvinnor inom LO valt att avstå från fackliga kurser på grund av att sexuella trakasserier och kränkningar är så vanligt förekommande! Här är bland annat Runö Kursgård en av de fackliga folkhögskolor som uppmärksammats under vintern.
Enormt många fall och berättelser har under de sensste månaderna uppmärksammats inom fackföreningsrörelsen, men också inom arbetarrörelsen i stort. Men även fast så mycket har kommit upp till ytan så är det ännu otroligt många som skyddar sina kollegor, arbetsgivare, ombudsmän och politiker. Många säger att det sällan görs tillräckligt när man lagt alla korten på bordet och det kan därför vara för jobbigt och påfrestande att offentliggöra dessa saker.
Under vintern har man i tidningar och olika medier kunnat se folk avskedas eller frivilligt lämna sina poster. Men den egentlige frågan är hur hela kollektivet tänker gå vidare? Hur tar vi nästa steg för att kunna förändra på riktigt?

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson har uttalat sig både på Sekos hemsida och i Sekotidningen.
På hemsidan skriver han att det är bra att det som är ruttet i vår och andras organisationer kommer upp till ytan. Han skriver också att han inte är förvånad över att sexuella kränkningar och trakasserier förekommer, men att det inte får sopas under mattan!

På Sekos kongress som hölls så sent som våren 2017, så fattade man flera beslut om de fackliga grundvärderingarna. Valle tycker att det är viktigt att dessa ord också blir till handlingar.
Trotts att så många kvinnor, världen över skrivit på upprop och delat sina berättelser, så är det på tok för många runtomkring som inte tar detta på allvar och som inte tror att det hela är sant! Vill man anonymt, av någon anledning, berätta vad man har varit med om (förtroendevald, medlem som anställd) så kan man göra en rapport på Sekos hemsida, via Visselblåssystemet.
www.seko.se/om-oss/kontakt/visselblasartjanst/

Alla kan vi göra något och alla måste vi göra något! En bra start är att inte skratta med, till de sexistiska skämten i bodarna.

Kommentera gärna: