Kämpar och vårdar vi våra avtal och rättigheter ?

Frågan känns motiverad idag på många sätt. Allt från den enskilde anställde som inte vågar stå upp för sina rättigheter då rädslan att förlora sitt arbete känns större, till vissa fackförbund som tydligen är beredda på att försämra det lagstadgade skyddet som finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Som ombudsman på Seko så upplever jag att fler och fler medlemmar ringer mig för att bara få veta vad avtalet eller lagen säger i vissa frågor, om nivåer på ersättningar, semesterersättningar och ofta under samtalet visar det sig att felaktigheter finns och avtalet inte följs men medlemmen vill absolut inte att jag ska kontakta företaget då rädslan för konsekvenserna av att "blanda" in facket är större än att stå upp för sina rättigheter och kollektivavtalets värde. "Du får inte kontakta företaget" "Jag vill inte att du gör något" Det är svårt för oss att hjälpa en medlem som inte vågar få hjälp. Däremot har antalet förhandlingar som sker efter att anställningen avslutats ökat då inte ett anställningsförhållande längre råder.

Jag ser ett klart samband med de otrygga anställningsformer som mer och mer används idag, att man har tidsbegränsade anställningar som inte förlängs om man är "bråkig".

Men det är just i dessa tider som det fackliga medlemskapet, försvarandet av kollektivavtalet, solidariteten och den gemensamma kämparglöden behövs mer än någonsin för att bevara och utveckla våra rättigheter på arbetsmarknaden.

Jag sysslar mycket med yrkesutbildningsfrågor och är ut till gymnasieskolor och informerar om villkoren på våra arbetsplatser. En elev som idag går och utbildar sig till väg & anläggningsarbetare har först 3 år i gymnasiet och sedan en lärlingstid på ca 2,5 år innan han får sitt yrkesbevis. Att starta ett företag och ha anställd personal kräver ingen utbildning alls, och det märks i många fall. Den gamla typen av företagare blir mer och mer sällsynt, där det fanns en heder och respekt i att följa avtal och överenskommelser och som förstod värdet av sina anställda. Nu känns det som att en annan typ av entreprenörer växer fram som enbart ser till kortsiktiga vinster och därigenom är beredda att strunta i avtalets regler och nivåer.

MEN det stora flertalet arbetsgivare är helt ok och förstår arbetsmarknadens spelregler.

Du kommer väl ihåg att kolla ditt besked du får från Fora som visar att din arbetsgivare betalt in din avtalspension som är 4,5% av din lönesumma. Kolla uppgifterna mot dina inkomstuppgifter på årsbeskedet från skattemyndigheten.

Vi har nu gått in i avtalsrörelsen och kollektivavtalen ska omförhandlas. Många motioner har kommit in till förbundet om förbättringar och förändringar av villkoren i avtalen. Bra jobbat alla ni som står bakom och skrivit dessa motioner.

Från oss alla till er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt 2016

Kommentera gärna: