Välkommen!

Stockholmsklubben -

för dig inom Väg & Ban-
och Maskinföraravtalet

Väg & Banavtalet!
Seko har tecknat ett treårsavtal med Sveriges Byggindustrier. - Väg- och Banavtalet - för 15.000 som jobbar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar.
Avtalet ger 6,5 procent och innehåller en satsning på pension med 0,9 %, 0,3+0,3+0,3%, samt några nya ordningsregler för branschen. 
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med  585 kr/månad 2018-05-01, 662 kr/månad 2019-05-01.


Maskinföraravtalet!
Seko och motparten Maskinentreprenörerna har tecknat ett treårigt avtal för maskinförare. Avtalet ligger i nivå med det tidigare fastställda märket för löneökningarna.
Avtalet gäller för perioden 1/6 2017-31/5 2020
Utgående lön för maskinförare och yrkesarbetare höjs 1 juni 2018 med 585 kr/mån och 1 juni 2019 med 662 kr/mån, grundlönen höjs med samma belopp.
För maskinförare blir den nya grundlönen 27 955 kr/mån den 1 juni 2019.
För yrkesarbetare 27 781 kr/mån.
Pensionsavsättningar höjs med 0,3% 2017, 0,3% 2018 och 0,4% 2019, totalt 1,0% under avtalsperioden.
Arbetstidsförkortningen byggs på med 1 timme och blir totalt 35 timmar.
Övriga frågor som reglerats eller ändrats:
Betald vila om viloperiod infaller under ordinarie arbetstid.
Ny och tydligare skrivning vid in och uthyrning samt in och utlåning av personal.
Förläggning av ordinarie arbetstid 06-18 (tidigare 06-17:30)
Havandeskapslön ska betalas vid ledigheten och inte i efterskott som tidigare.

Välkommen till Stockholmsklubbens hemsida

Här kan du se det senaste aktuella inom klubben!

- läsa blogginlägg och enkelt komma i kontakt med oss!

-Följ oss även på sociala medier - adresserna finner du uppe i högra hörnet på sidan.​​

Seko Väg & Ban har ca. 23 000 medlemmar - Var med och engagera dig du också!

- Vi besöker dagligen nya medlemmar, ute på deras arbetsplatser, för att välkomna dem i klubben och samtidigt ge försäkringsinformation i avtals- och medlemsförsäkringarna.

Har du inte fått något besök? Hör av dig till oss!

Vi är dagligen ute och mäter hastigheten, på fordon, längs vägarbetares arbetsplatser - tycker du att det verkar gå för fort, kring din arbetsplats? Hör av dig till oss!


Titta runt på sidan!
Läs i bloggen, och glöm inte bort att skriva något trevligt i vår gästbok!;)
  Du kan även komma med tips på vad du skulle vilja finna för information på klubbens hemsida!
Glöm heller inte att gilla oss på Facebook, samt följa oss på Instagram och Twitter!​​ 


Stockholms klubben Väg & Anläggning

Sänk farten!

Vägarbetare har också familj!