Välkommen!


Stockholmsklubben – för dig inom

Väg & Ban- och Maskinföraravtalet

Väg & Banavtalet!
Seko har tecknat ett treårsavtal med Sveriges Byggindustrier. - Väg- och Banavtalet - för 15.000 som jobbar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar.
Avtalet ger 6,5 procent och innehåller en satsning på pension med 0,9 %, 0,3+0,3+0,3%, samt några nya ordningsregler för branschen. 
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med  585 kr/månad 2018-05-01, 662 kr/månad 2019-05-01.


Maskinföraravtalet!
Seko och motparten Maskinentreprenörerna har tecknat ett treårigt avtal för maskinförare. Avtalet ligger i nivå med det tidigare fastställda märket för löneökningarna.
Avtalet gäller för perioden 1/6 2017-31/5 2020
Utgående lön för maskinförare och yrkesarbetare höjs 1 juni 2018 med 585 kr/mån och 1 juni 2019 med 662 kr/mån, grundlönen höjs med samma belopp.
För maskinförare blir den nya grundlönen 27 955 kr/mån den 1 juni 2019.
För yrkesarbetare 27 781 kr/mån.
Pensionsavsättningar höjs med 0,3% 2017, 0,3% 2018 och 0,4% 2019, totalt 1,0% under avtalsperioden.
Arbetstidsförkortningen byggs på med 1 timme och blir totalt 35 timmar.
Övriga frågor som reglerats eller ändrats:
Betald vila om viloperiod infaller under ordinarie arbetstid.
Ny och tydligare skrivning vid in och uthyrning samt in och utlåning av personal.
Förläggning av ordinarie arbetstid 06-18 (tidigare 06-17:30)
Havandeskapslön ska betalas vid ledigheten och inte i efterskott som tidigare.

Välkommen till Stockholmsklubbens hemsida

Här kan du se det senaste aktuella inom klubben och hitta all info du kan tänkas behöva om den fackliga verksamheten!

Seko Väg & Ban har ca. 20 000 medlemmar, runt om i Sverige - Var med och engagera dig du också!

Medlemmarna arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar och är organiserade i mer än 2.000 olika företag. Branschen kännetecknas av några få stora företag samt ett stort antal små företag som är undererentreprenörer till de stora företagen. 90 procent av företagen har färre än tio Seko-medlemmar. Fyra av tio medlemmar är anställda hos stora arbetsgivare som Infranord, NCC, Skanska, Svevia, Peab, Strukton Rail och VR-Track.


Klicka runt på sidan och lär känna din klubb!
Skriv gärna något trevligt i vår gästbok!;)
  Du kan även komma med tips på vad du skulle vilja finna för information på klubbens hemsida!
Glöm heller inte att gilla oss på Facebook, samt följa oss på Instagram och Twitter!​​ 


​Stockholmsklubben Väg & Anläggning

En liten rubrik.

Sänk farten!

Vägarbetare har också familj!